Текущи проекти
Четвъртък, 29 Август 2013 10:59

Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог

Оценете
(0 гласа)

 

Община Сунгурларе изпълнява проект № А-10-13-25/16.02.2012 „Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Стойност на проекта е 277 256,80 лв. Целта му е повишаване степента на диалогочност, чрез активиране на механизми и форми на взаимодействие със структурите на гражданското общество.

     Във връзка с него на 14 юни в ритуалната зала на община Сунгурларе се проведе кръгла маса със служителите на община Сунгурларе за обсъждане на модел за разпределение на функциите на общинските служители по подготовка и изпълнение на общинските стратегически документи.

     Представена бе същността, целите, задачите и очакваните резултати от проекта и от съответната кръгла маса, както и бе представен създаденият модел за подготовка и изпълнение на общинските стратегически документи. Проведе се дискусия за ролята на служителите на община Сунгурларе в подготовката и изпълнението на стратегическите документи и за мястото на служителите в създадения модел. Дискутира се и необходимостта от нови знания и умения на служителите на общината за подготовката и изпълнението на общинските стратегически документи.

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сунгурларе носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.”

Прочетена 1727 пъти

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

summer tour

Кой е тук?

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/