Текущи проекти

Текущи проекти (22)

 

 

Община Сунгурларе обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“

 

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

Сряда, 30 Септември 2015 00:00

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

    През месеците август и септември 2015г. бяха проведенин две екипни срещи.
  Бяха извършени два вътрешни мониторинга съответно за м.август и септември .
Бяха изготвени и подадени документите по втори междинен отчет.

Страница 1 от 8

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

summer tour

Кой е тук?

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/