Четвъртък, 29 Август 2013 10:50

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 18.06.2013 г. в Агенция за социално подпомагане град София, Община Сунгурларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.13-0017-С0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”. Проект „Подкрепа за социална интеграция на хората с психични разстройства в община Сунгурларе” е на обща стойност 173 058.31 лева, с период на изпълнение 18 месеца. Социалната услуга в общността “Защитено жилище за лица с психични разстройства” ще функционира в продължение на 12 месеца.

Публикувана в Информация за медиите

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/