Община Сунгурларе изпълнява проект № А-10-13-25/16.02.2012 „Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Стойност на проекта е 277 256,80 лв. Целта му е повишаване степента на диалогочност, чрез активиране на механизми и форми на взаимодействие със структурите на гражданското общество.

Публикувана в Текущи проекти
Четвъртък, 29 Август 2013 10:55

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 31.07.2013 г. от 9.30 ч. се проведе надграждащо обучение на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0158–С0001, проект „Помощ в общността”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувана в Информация за медиите
Четвъртък, 29 Август 2013 10:50

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 18.06.2013 г. в Агенция за социално подпомагане град София, Община Сунгурларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.13-0017-С0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”. Проект „Подкрепа за социална интеграция на хората с психични разстройства в община Сунгурларе” е на обща стойност 173 058.31 лева, с период на изпълнение 18 месеца. Социалната услуга в общността “Защитено жилище за лица с психични разстройства” ще функционира в продължение на 12 месеца.

Публикувана в Информация за медиите
Четвъртък, 21 Март 2013 13:45

Подкрепа за достоен живот

 

Публикувана в Текущи проекти
Четвъртък, 21 Март 2013 13:22

Помощ в общността

 

Публикувана в Текущи проекти
Страница 1 от 2

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/