Понеделник, 20 Януари 2014 13:10

Публична покана за обществена поръчка

 

„Предоставяне на консултантски услуги: извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация на всички структури на общинската администрация и Дейности за оптимизиране на общинската структура и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублирани функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността на администрацията. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на общинската администрация” по Проект № 13-11-34/29.10.2013г. “Ефективна структура на общинска администрация Сунгурларе, чрез оптимизиране”.

Публикувана в Обществени поръчки

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/