Понеделник, 04 Ноември 2013 09:29

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 11.10.2013 година, пет месеца след стартирането на проект BG051PO001-5.1.04-0158–С0001 „Помощ в общността”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” бе проведено еднодневно надграждащо обучение на наетите лица – социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници. Лектор-обучител по проекта беше Татяна Врабчева. Обучението имаше за тема взаимоотношенията между потребители и социален асистент, личен асистент и домашен помощник и начините за предотвратяване на конфликти. Дискутирани бяха и конкретни проблеми на потребители и начините те да се преодолеят.

Публикувана в Информация за медиите
Четвъртък, 29 Август 2013 10:55

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 31.07.2013 г. от 9.30 ч. се проведе надграждащо обучение на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0158–С0001, проект „Помощ в общността”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувана в Информация за медиите
Четвъртък, 29 Август 2013 10:50

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

На 18.06.2013 г. в Агенция за социално подпомагане град София, Община Сунгурларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.13-0017-С0001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”. Проект „Подкрепа за социална интеграция на хората с психични разстройства в община Сунгурларе” е на обща стойност 173 058.31 лева, с период на изпълнение 18 месеца. Социалната услуга в общността “Защитено жилище за лица с психични разстройства” ще функционира в продължение на 12 месеца.

Публикувана в Информация за медиите

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/