На основание чл.101а. 101б от Глава осма «а» от ЗОП,

Община Сунгурларе, гр.Сунгурларе в качеството си на Възложител, кани всички заинтересованите, отговарящи на долу посочените изисквания, да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет Доставка на седлови влекач и самосвално полу ремарке втора употреба за нуждите на община Сунгурларе”

Публикувана в Обществени поръчки

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 На основание чл.101а. 101б от Глава осма «а» от ЗОП,
Община Сунгурларе,  гр.Сунгурларе  в качеството си на Възложител, кани всички заинтересованите, отговарящи на долу посочените изисквания, да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет "Доставка, чрез лизинг на 2 бр. автомобили  за нуждите на община Сунгурларе"

Публикувана в Обществени поръчки

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/