Съобщения

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ - 168/29.02.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба

 

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед  №  ОХ - 168/29.02.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  за заемане на следните вакантни длъжности:

1.     42(четиридесет и две) длъжности за лекари, изискващи военно звание „капитан“;
2.     5 (пет) длъжности за медицински сестри изискващи, военно звание „старши сержант“.

          Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046 стая № 18 и в офисите за военен отчет в общините.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/