Съобщения

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ - 197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба

 

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед №  ОХ - 197/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  за заемане на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите както следва:

1.В.ф. 28860 – Горна Малина;
2.В.ф. 48960 – София .

          Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/841-003 стая № 18 и в офиса  за водене на военен отчет в община Сунгурларе – тел. 05571/50 99.

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/