Съобщения

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ - 195/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба

 

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ - 195/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България., набира кандидати за военна служба завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  за комплектуване на Военновъздушните сили както следва:


 1. В.ф. от ВВС – регион София;
2. В.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
3. В.ф. 32040 – Крумово:
4. В.ф. от ВВС – регион Бургас;
5. В.ф. от ВВС – регион Варна.  

   Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите във ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ – БУРГАС  на адрес:  гр. Бургас п.к.8000, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/841-003 стая № 18 и в офиса заводене на  военен отчет в община Сунгурларе – тел.05571/50 99.

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/