Съобщения

Община Сунгурларе съобщава, че е разработена програма за управление на отпадъците

 

Община Сунгурларе съобщава, че е разработена програма за управление на отпадъците в община Сунгурларе за 2015-2020год., която е на разположение при Иван чуков - ст.спец.СГС при община Сунгурларе ул.Георги Димитров № 46а.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.Георги Димитров №2.

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/