Текущи проекти
Сряда, 30 Септември 2015 00:00

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Оценете
(0 гласа)

 

    През месеците август и септември 2015г. бяха проведенин две екипни срещи.
  Бяха извършени два вътрешни мониторинга съответно за м.август и септември .
Бяха изготвени и подадени документите по втори междинен отчет.


 Начислени  бяха заплатите на ЛА за месец юли , август и септември 2015г. а изплатени за юли и август 2015г.
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
До момента реализацията на проекта удовлетворява потребностите на потребителите и тяхното желание е проектът да продължи и за напред.

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на  Европейския социален фонд.Община Сунгурларе носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.”

 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Прочетена 637 пъти

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

summer tour

Кой е тук?

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/