Приключили проекти

Приключили проекти (2)

 

На 13.11.2013 г. (сряда) от 11 часа, в Ритуалната зала на община Сунгурларе се проведе заключителна конференция по повод приключването на проект „Разработване и изпълнение на политики в община Сунгурларе, чрез анализ и ефективен диалог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Приключи изпълнението на строително монтажните работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/014,

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

summer tour

Кой е тук?

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/