Образование

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

На територията на Община Сунгурларе функционират 7 целодневни детски градини и 1 обединено детско заведение  с 1 яслена група /17 деца/.

 

Детски градини

Населено място

Наименование

Брой деца

ясли

Брой педагогически персонал /без яслата/

гр.

бр.деца

персонал

Сунгурларе

ОДЗ „Слънце”

135

1

21

3 мед. сестри

1 помощно-обслужващ

9

Чубра

ЦДГ „Славейче”

41

-

4

Славянци

ЦДГ „Ален мак”

43

-

4

Грозден

ЦДГ „Зорница”

44

-

4

Лозарево

ЦДГ „Щастливо детство”

45

-

4

Прилеп

ЦДГ „Вела Благоева”

24

-

2

Съединение

ЦДГ

55

-

4

Манолич

ЦДГ

40

-

4

                   Общо:

427

 

 

 

35


Училища- 1 СОУ Сунгурларе и 5 – ОУ. Всички са с подобрена МТБ.

Населено място

Наименование

Брой ученици

Брой преподаватели

ПГ

Начален курс

Среден курс

Горен курс

 Сунгурларе  СОУ”Хр.Ботев”  713  57  43  291  231  148
 Грозден  ОУ „С.св.Кирил и Методий”  104  11  -  52  52  -
 Лозарево  ОУ „Хр. Ботев”  116  16  -  58  58  -
 Прилеп  ОУ „В. Левски”  56  8  -  23  33  -
 Съединение  ОУ„Отец Паисий”  97  10  -  51  46  -
 Манолич  

ОУ

„С.св.Кирил и Методий”
 100  13  -  49  51  -
 ОБЩО:  1235

АНТОАНЕТА АЛЕКСИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУЗ

 

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/